Monthly Archives: septembris 2015

Dragreisa tehniskie noteikumi

Vispārējās prasības braucējiem:

1. Brauciena laikā sacensību dalībniekiem obligāti jālieto auto vai moto aizsargķivere, kurai jābūt piemērotā izmērā, aizsprādzētai un nebojātai.
2. Brauciena laikā sacensību dalībniekiem ir jāvalkā visu ķermeni, rokas un kājas nosedzošs apģērbs. Nav ieteicams vilkt viegli kūstoša materiāla apģērbu.
3. Brauciena laikā sacensību dalībniekiem jāvalkā slēgti apavi un zeķes, nekādā gadījumā nepieļaujot vaļēju apavu valkāšanu.
4. Brauciena laikā sacensību dalībniekiem ir jāpiesprādzējas ar drošības jostu.

Vispārējās prasības automašīnai:

1. Automašīnā nedrīkst atrasties nepiestiprināti priekšmeti.
2. Akumulatora baterijai ir jābūt nosegtai un nostiprinātai, nepieļaujot īssavienojumu vai noplūdi.
3. Ja akumulatora baterija neatrodas tās oriģinālajā vietā, tā ir jānostiprina pie virsbūves ar metāla pamatni, metāla skavām, izolējošu pārklājumu, bultskrūvēm un vītnēm. Ja akumulators neatrodas tā oriģinālajā atrašanās vietā, tā tuvumā ir jābūt papildu masas slēdzim. Akumulatora baterijai, kas satur šķidrumu, ir jābūt nosegtai ar necaurlaidīgu plastmasas konteineru, kas piestiprināts tieši pie akumulatora baterijas. Šādu akumulatora bateriju iespējams novietot jebkur, bet, ja tā novietota salonā, to iespējams novietot tikai aiz priekšējiem sēdekļiem. Ja akumulatora baterija ir sausā tipa, tai jābūt aizsargātai ar elektroizolāciju zem pilnīgi nosedzoša vāka.
4. Automašīnai nedrīkst būt nekādu šķidrumu sūces. Tāpat arī sacensību laikā jābūt izslēgtai klimata kontroles iekārtai un gaisa kondicionierim, lai izvairītos no kondensāta pilēšanas uz trases.
5. Automašīnai ir jābūt aprīkotai ar drošības jostu, kurai ir vismaz 3 punkti, bet tām automašīnām, kas aprīkotas ar drošības karkasu, jābūt aprīkotām ar drošības jostām, kurām ir vismaz 5 punkti, un ar kausveida sporta tipa pilota sēdeklim, kuram veikta VIA homologācija.
6. Automašīnas priekšējā daļā vai uz jumta ir jābūt āķim vai cilpai gadījumā, ja automašīnu nākas vilkt.
7. Sacensību laikā abām priekšējām durvīm ir jābūt atveramām gan no iekšpuses, gan no ārpuses.
8. Automašīnā viegli pieejamā vietā jāatrodas ugunsdzēšamajam aparātam ar vismaz 1 kg ietilpību un ātri atbrīvojamiem metāla stīpu stiprinājumiem, kas iztur 25 kg slodzi.
9. Automašīnām, kuru ātrums pārsniedz 240 km/h, jābūt aprīkotām ar speciālu izpletni, kas atbilst FIA noteikumiem.
10. Automašīnām, kuru ātrums pārsniedz 217 km/h, jāatbilst vismaz 10,99 sek (201 m distancē) automašīnu tehniskajām prasībām.
11. Attālumam no zemes līdz zemākajai automašīnas detaļai ir jābūt vismaz 7,6 cm (sākot no priekšgala) līdz 30,48 cm aiz priekšējās ass. Tālāk attālumam no zemes jābūt ne mazākam kā 5,1 cm.